Muziektheorie

Concertino

Wat is een Concertino?: Concertino is een klein concert.

Accelerando

Wat is Accelerando?: Accelerando is Het sneller in tempo worden van de muziek vaak aangeduidt met acc. of accel.. Een goed muziekvoorbeeld is “In de grot van de bergkoning” (Edward Grieg)

Adagio

Wat is Adagio?: Langzaam, behoedzaam, zacht en gemakkelijk

Aeolisch (Aeolian)

Wat is Aeolisch?: Aeolisch is een in de 16de eeuw toegevoegde toonsoort voor kerkelijke muziek waaruit later de kleine-tertstoonladder is ontstaan

Affettuoso

Wat is Affettuoso?: Affettuoso is: Met veel uitdrukking  

Afterbeat

Wat is Afterbeat?: Muziekstijl met het accent op de tweede en vierde tel. Deze accentverdeling geldt vaak voor de begeleidende instrumenten, niet voor de melodiepartij  

Agevole

Wat is Agevole?: Agevole: is “liefelijk”

Agile

Wat is Agile?: Agile is: Snel, beweeglijk  

Agitato

Wat is Agitato?: Agitato is: Karakteraanduiding: opgewonden

Air

Wat is Air?: Air is een instrumentaal stuk met een overwegend melodieus karakter  

Akkoord (Chord)

Wat is een Akkoord?: Een akkoord (Chord) is een samenklank van meer dan twee tonen die volgens een bepaalde manier wordt opgebouwd

Akkoordenschema (Chord Progression)

Wat is een Akkoordenschema?: Een akkoordenschema (Chord Progression) is een opeenvolging van akkoorden, doorgaans in een vaste volgorde. Het schema wordt vaak herhaald. Een akkoordenschema wordt veelal gebruikt als begeleiding van een melodie

Akkoordsymbool (Chord Symbol)

Wat is een Akkoordsymbool?: Een akkoordsymbool (Chord symbol) geeft via. een hoofdletter aan om welk akkoord het gaat. Een akkoord dat wordt aangegeven met de hoofdletter C is een C-akkoord. Het C-akkoord bestaat dan uit de akkoordtonen c-e-g

Alla Breve (Common Time)

Wat is Alla breve?: Alla breve (common time) is: Tempo-aanduiding: 2/2de of 4/2de maat waarbij de halve noot (brevis) als teleenheid fungeert in plaats van de gebruikelijke kwartnoot

Producer cursussen Nederland muziek 1920x500 3
Producer-cursussen-Nederland-muziek-1920x500-3.png
[theme-my-login action="register"]
Nog geen account?