Privacy statement

Dit is ons volledige privacy statement. Ga voor een korte samenvatting en meer informatie over het inzien en wijzigen van jouw gegevens

naar onze Privacy policy.

1. Inleiding

De Producer School respecteert jouw privacy en doet er alles aan om jouw persoonsgegevens te beschermen. We vinden het belangrijk dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op jouw persoonlijke wensen en behoeften. Daarbij verwerken we jouw persoonsgegevens zorgvuldig en veilig. Bij nieuwe verwerkingen of bij belangrijke aanpassingen in de verwerkingen zullen we de effecten hiervan voor de bescherming van jouw gegevens beoordelen, waarbij we de risico’s voor jouw rechten en vrijheden meewegen. Bovendien verwerken we jouw persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’). In de gedragscode zijn de regels van de AVG verder uitgewerkt.

Het privacy statement van De Producer School kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacy statement vind je altijd op onze website. Dit privacy statement is op 24 mei 2018 het laatst gewijzigd. We raden je aan dit privacy statement geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte bent van wijzigingen.

De verwerkingen van persoonsgegevens zijn opgenomen in ons verwerkingsregister. De functionaris voor gegevensbescherming ziet erop toe dat de verwerking binnen De Producer School in overeenstemming is met de wet.

2. Wanneer is dit privacy statement van toepassing?

Dit privacy statement is van toepassing op alle gegevens die De Producer School verzamelt en verwerkt van (potentiële) klanten en van gebruikers van haar website en andere diensten. Het kan zijn dat we een specifiek privacy statement hebben voor bepaalde producten en diensten. In dat geval geldt het specifieke privacy statement. Wij geven dat dan duidelijk in dat specifieke privacy statement aan.

3. Wie is verantwoordelijk voor jouw gegevens?

Wij zijn voor de directe diensten die door De Producer School geleverd worden verantwoordelijk.

Andere verantwoordelijken:

Als De Producer School optreedt als bemiddelaar voor diensten van derden, zijn desbetreffende derde partijen zelf verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Je kan bij hen dan informatie verkrijgen over de gegevensverwerking die zij verrichten.

4. Uitleg wettelijke grondslagen en doelstellingen.

In dit privacy statement beschrijven we per dienst welke persoonsgegevens De Producer School in het kader van de bedrijfsactiviteiten van je verwerkt en voor welke doeleinden wij dat doen. Ook leggen we in dit privacy statement uit wat deze verwerkingen precies inhouden.

Wettelijke grondslag Doelstelling

Uitvoeren van de overeenkomst – Het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst.

Wettelijke verplichting – Voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Gerechtvaardigd belang – Voor het leveren van online diensten

– Relatiemanagement & contact

– Product- en dienstenontwikkeling en verbetering

– Marketing

– Veiligheid en beveiliging

– Om fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik te voorkomen

– Statistische en wetenschappelijke doeleinden

Toestemming – Voor sommige diensten meld je je apart aan. In dat geval is soms ook apart je expliciete toestemming nodig voor de verwerking van je persoonsgegevens.

5. Welke gegevens verwerken wij en waarom?

5.1 Functionaliteiten van de website van De Producer School

Wanneer je De Producer School website bezoekt, verwerken wij een aantal gegevens van jou om de functionaliteiten van deze online diensten te bieden en deze technisch te beheren. In dit verband verwerken wij jouw gegevens voor de volgende doelen:

5.1.1 Om jou onze websites functionaliteit aan te kunnen bieden

Wat houdt dit doel in?

Wanneer je onze website bezoekt, verwerken wij jouw technische gegevens om de functionaliteiten van de website te bieden. Met deze gegevens zijn onze websitebeheerders in staat om de websites te beheren en te verbeteren. Zo kunnen zij bijvoorbeeld technische storingen oplossen of de beschikbaarheid verbeteren. Om te zorgen dat je informatie op onze websites snel en eenvoudig kunt vinden, gebruiken we ook cookies.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Voor dit doel verwerken wij technische gegevens zoals het IP-adres van je apparaat, bezochte webpagina’s, klik- en surfgedrag, de internetbrowser waarmee je surft, vorige/volgende bezochte sites en de duur van een bezoek of sessie.

5.2 Het afsluiten, administreren en uitvoeren van jouw overeenkomsten met De Producer School

Als je klant van ons wordt, rechtstreeks of via je bemiddelaar, verwerken we jouw gegevens. Omdat de producten en diensten die De Producer School levert door wet- en regelgeving zijn gereguleerd, brengt dat met zich mee dat persoonsgegevens die De Producer School verzamelt en verwerkt voor het uitvoeren van de overeenkomst ook worden gebruikt voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Vanwege deze wettelijke verplichtingen verzamelt en verwerkt De Producer School ook aanvullende persoonsgegevens van jou. Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

5.2.1 Om je aanvraag te beoordelen, het product of dienst af te sluiten en uit te voeren

Wat houdt dit doel in?

Producten en diensten kun je via het online aanvraagformulier op de website van De Producer School of via een bemiddelaar afsluiten. Wanneer wij je aanvraag ontvangen, verwerken wij jouw gegevens om het product of de dienst af te kunnen sluiten en te administreren.

Na ontvangst van je aanvraag, zullen we jouw aanvraag beoordelen. We doen dit op basis van de gegevens die je zelf of via je bemiddelaar aan ons hebt verstrekt. Als je aanvraag akkoord is, sturen we een bevestiging per e-mail of telefonisch. Je kunt altijd contact opnemen met ons als je niet tevreden bent met de uitkomst.

De Producer School informeert je over belangrijke ontwikkelingen voor het uitvoeren van jouw contract. Je ontvangt informatie digitaal.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Wij verwerken gegevens zoals je naam, adresgegevens, land, geboortedatum, geslacht, Burgerservicenummer, e-mailadres, telefoonnummers, IBAN’s, gegevens van je identiteitsbewijs, relevante kennis, ervaring en betalingsgegevens.

5.2.2 Om facturen te kunnen sturen, betalingen te administreren en incasso’s te verwerken

Wat houdt dit doel in?

Wanneer je een product of dienst van De Producer School afneemt waarvoor je moet betalen, sturen we je per e-mail facturen voor de kosten. Wanneer jouw kosten op onze rekening is bijgeschreven, administreren we dat je de kosten hebt betaald.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Voor dit doel verwerken we onder andere je betalingsgegevens, factuurgegevens en bankrekeningnummer in onze klantenadministratie. 

5.3 Om contact met je te onderhouden en jouw vragen te kunnen beantwoorden

Wij willen je graag een goede service bieden. Hierbij hoort ook dat we je snel te woord kunnen staan via verschillende kanalen. Zo kunnen we snel reageren als je contact met ons zoekt en kunnen we vragen of klachten in behandeling nemen. In dit verband verwerken we jouw gegevens voor de volgende doelen:

5.3.1 Om je vragen en klachten te kunnen behandelen

Wat houdt dit doel in?

Je kunt ons via verschillende kanalen (zoals via de De Producer School website, per e-mail en telefoon) benaderen met vragen of klachten. Als je contact met ons opneemt, zullen wij je persoonsgegevens verwerken om je vraag te beantwoorden. Je kunt ons ook benaderen via social media.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Voor dit doel verwerken wij je naam en contactgegevens over je vraag en alle overige persoonsgegevens die je aan ons verstrekt en die nodig zijn om je vraag te beantwoorden.

5.3.2 Het opnemen van chatgesprekken

Wat houdt dit doel in?

Wanneer je contact hebt met De Producer School, nemen we de chat op. De Producer School neemt chatgesprekken, ter verificatie van en onderzoek naar opdrachten en transacties, voor fraudebestrijding en integriteitsbewaking om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Bij een geschil over de inhoud van opgenomen chatgesprekken heb je het recht om het opgenomen chatgesprek en de transcriptie daarvan te ontvangen. Indien je een inzageverzoek doet, worden de loggegevens standaard geleverd. De loggegevens laten de momenten zien wanneer je contact met De Producer School hebt gehad. De techniek laat op dit moment nog niet toe dat de gesprekken standaard bij inzageverzoeken kunnen worden meegeleverd. Mocht je die alsnog op een andere manier willen ontvangen, dan kan je daarom nog specifiek verzoeken en zullen wij die aan je ter beschikking stellen.
 Omdat chats in de open webomgeving door ons niet aan een direct of indirect identificeerbare verzoeker kunnen worden verbonden, worden deze bij een standaard inzageverzoek niet meegeleverd.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Voor dit doel verwerken wij opnames van chatgesprekken met De Producer School .

5.4 Nieuwsbrieven, alerts en aanbiedingen

Wij sturen je graag digitale nieuwsbrieven, alerts, en aanbiedingen om je van dienst te kunnen zijn en je te helpen bij het maken van de juiste keuzes als je een product of dienst wilt afsluiten. Dat doen wij ook in het kader van gerechtvaardigd belang om jouw gegevens te mogen verwerken (zie paragraaf 4). Wij gebruiken in dit verband jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

5.4.1 De Producer School kan je met nieuwsbrieven, alerts en aanbiedingen benaderen

Als je (niet)-klant van ons bent, kunnen wij je via e-mail of telefoon benaderen met nieuwsbrieven, alerts en aanbiedingen. We kunnen je dan service verlenen en sturen je aanbiedingen, alerts of informatie over de producten en diensten van De Producer School of derde aanverwante partijen. Wij kunnen je ook met aanbiedingen benaderen op socialmediaplatforms. Je kunt je hiervoor afmelden via de link onderaan de e-mail en tijdens ons telefoongesprek met jou. Je ontvangt dan geen nieuwsbrieven en aanbiedingen meer. Ook niet op social media.

Wat houdt dit doel in?

We verwerken je contactgegevens om je onze nieuwsbrief en aanbiedingen toe te sturen. Wil je deze nieuwsbrief en aanbiedingen niet meer ontvangen? Dan kun je je uitschrijven op de in de nieuwsbrief of aanbieding aangegeven manier.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Voor dit doel verwerken we je in-/uitschrijving voor de nieuwsbrief en jouw contactgegevens (zoals je e-mailadres).

5.5 Communicatie via socialmedia

De Producer School is actief op socialmediaplatforms zoals Facebook, Twitter, YouTube, Instagram en LinkedIn. Als je via social media contact opneemt met De Producer School , verwerken we jouw gegevens voor de volgende doelen:

5.5.1 Om vragen die je via social media stelt te kunnen beantwoorden

Je kunt op verschillende manieren met ons in gesprek gaan om informatie te verkrijgen of om vragen te stellen over je persoonlijke situatie. Als je De Producer School benadert via onze socialmediapagina’s, kan De Producer School de gegevens die je aan ons verstrekt verzamelen. Denk hierbij aan je (gebruikers)naam (social-ID), adres, e-mailadres, geslacht en bijvoorbeeld de gegevens die je in jouw vraag aan ons met ons deelt.

Om te kunnen reageren op jouw berichten vragen we je jouw persoonsgegevens in een besloten bericht (Direct Message of e-mail) met ons te delen. Zo kunnen wij controleren of wij met de juiste persoon in gesprek zijn en dragen wij zorg voor de veiligheid van jouw gegevens. Als je gevoelige gegevens of contractgegevens aan ons vraagt, zullen wij je e-mailen of bellen. Wij wijzen je erop dat er veiligere manieren zijn om met De Producer School te communiceren, bijvoorbeeld telefonisch.

5.5.2 Acties via social media

Als je deelneemt aan acties op de socialmediapagina’s van De Producer School verwerken we jouw contactgegevens om de actie uit te kunnen voeren en je te informeren over het vervolg en de uitslag van de actie. Jouw contactgegevens worden bewaard zolang nodig is om de actie te kunnen uitvoeren. Als wij jouw gegevens willen gebruiken voor marketingactiviteiten, ga je daarvoor akkoord wanneer je een product of dienst van ons afneemt. Voor de details per actie verwijzen wij je naar de actievoorwaarden van de desbetreffende actie.

5.5.3 Online conversaties over De Producer School 

Het gebeurt weleens dat er over De Producer School wordt gesproken in de social media. Wij zijn erg geïnteresseerd in je mening over De Producer School . Op deze manier kunnen wij je in de toekomst beter van dienst zijn. Als wij op social media of andere openbare bronnen lezen dat je een vraag hebt, gaan wij graag met je in gesprek.

5.6 Jouw keuze: gepersonaliseerde informatie en aanbiedingen op websites

Wanneer je bij het bezoeken van onze website ervoor kiest cookies en pixels (verder ‘cookies’) te laten plaatsen, verwerken wij jouw gegevens om voor jou relevant te zijn door je informatie en advertenties te laten zien die aansluiten bij jouw interesses en voorkeuren.

Wat houdt dit doel in?

Wij willen zo relevant mogelijk voor je zijn en proberen de website aan te passen aan jouw voorkeuren. Dit kunnen wij doen door bij bezoek van de website cookies te plaatsen als je hiervoor toestemming hebt gegeven. Wij verzamelen dan via cookies gegevens over bijvoorbeeld de manier waarop je de website gebruikt, naar welke inhoud je kijkt en gegevens die je achterlaat op onze website. Vanaf het moment dat je op de website of social media van De Producer School komt combineren wij de reeds verzamelde gegevens via de cookies met de gegevens die van je bekend zijn. Wij analyseren jouw gegevens om op onze website en externe websites zoals socialmediaplatforms informatie en advertenties af te beelden die beter aansluiten bij jouw persoonlijke interesses en voorkeuren. Je kunt altijd via cookie-instellingen in je internetbrowser jouw voorkeuren en instellingen wijzigen. 

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Voor dit doel verwerken wij jouw loggegevens, gegevens die je achterlaat op de website, je klik- en surfgedrag, IP-adres en de gegevens die bekend zijn bij De Producer School, zoals je productbezit, adres en geboortedatum.

5.7 Trendanalyse

De Producer School doet op basis van geaggregeerde informatie onderzoek naar trends in het gebruik van diensten en producten. Bij het uitvoeren van deze trendanalyses verwerken wij jouw gegevens om statistische analyses te kunnen uitvoeren.

Wat houdt dit doel in?

De Producer School voert onderzoek uit naar trends in de markt door middel van statistische analyses. De informatie die wij uit deze analyses halen, gebruiken wij om ons huidige producten- en dienstenportfolio en onze processen te evalueren en deze aan te passen op basis van nieuwe ontwikkelingen. Tenzij je ons voorafgaand bericht geeft geen toestemming te geven voor het verwerken van deze gegevens, gebruiken wij deze onderzoeksresultaten voor marketing- en verkoopactiviteiten die specifiek op jou gericht zijn. De resultaten van deze analyses worden uitsluitend op geaggregeerde basis gerapporteerd. Dit betekent dat de resultaten op geen enkele manier tot individuele klanten zijn te herleiden.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Wij verwerken voor dit doel gegevens zoals interesses op social media. Voor dit doel gebruiken wij deze gegevens alleen op geaggregeerde basis.

5.8 Het raadplegen van gegevens in registers

In verband met een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid raadplegen wij jouw gegevens in interne en externe registers. 

5.11.2 Belafspraak

Wanneer je De Producer School verzoekt om een belafspraak te maken voor inventarisatie van je persoonlijke situatie, verstrek je De Producer School zelf gegevens.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Voor dit doel verwerken wij de volgende gegevens naam, telefoon en e-mailadres.

E-books/Checklists

Heb jij op onze website een formulier ingevuld, bijvoorbeeld omdat je een e-book of een checklist hebt gedownload? Dan hebben wij ook de gegevens die jij hier hebt ingevoerd, zoals je naam en e-mailadres om je aangevraagde documenten, tips, aanbiedingen en informatie te kunnen toesturen.

6. Verstrekking van jouw gegevens aan derden

De Producer School schakelt bij de uitvoering van de dienstverlening en andere bedrijfsactiviteiten derden in (zoals postverzending, drukkerijen, hostingdiensten en automatiseringsdienstverleners). Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten jouw gegevens verwerken, treft De Producer School de vereiste contractuele, technische en organisatorische maatregelen om te verzekeren dat jouw gegevens uitsluitend worden verwerkt voor zover dit in dit kader noodzakelijk is. In ieder geval zullen deze derde partijen jouw gegevens alleen verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. 

De Producer School kan jouw gegevens verstrekken aan zakelijke partners, zoals jouw bemiddelaar, die je adviseert of bemiddelt tussen jou en De Producer School of aan partijen waarmee de rechtspersoon van De Producer School volgens de Kamer Van Koophandel een samenwerkingsverband onderhoudt. 

7. Beveiliging en fraudebestrijding

De Producer School heeft passende maatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Daarnaast verwerkt De Producer School je gegevens om fraude te bestrijden. In verband hiermee verwerken wij jouw gegevens voor de volgende doelen:

7.1 Beveiliging

De Producer School gaat zorgvuldig om met je gegevens. De Producer School heeft adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk hierbij aan informatiebeveiligingsbeleid, advies aan onze medewerkers en beveiligde servers waar gegevens zijn opgeslagen.

Wij adviseren jou ook om zorgvuldig en vertrouwelijk met je gegevens om te gaan en je persoonsgegevens niet publiekelijk te delen. Bij gebruik van social media adviseren wij jou je gegevens alleen via een DM (Direct Message) met ons uit te wisselen. Openbaar gedeelde persoonsgegevens op de socialmediapagina’s van De Producer School verwijderen wij voor zover mogelijk vanwege jouw privacy en veiligheid.

7.2 Om fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik te voorkomen

Wat houdt dit doel in?

We verwerken jouw gegevens voor fraudebestrijding en integriteitsbewaking, zowel in het belang van onze klanten, medewerkers en organisatie als voor andere instellingen buiten onze organisatie.

In het kader van de opsporing van fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik houden wij ons bij het verwerken van je gegevens ook aan het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem die geldt voor de creatieve sector.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Wij verwerken gegevens zoals jouw contactgegevens.

8. Bewaartermijn

De Producer School bewaart je persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor je gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard, is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

9. Vragen en verzoeken om inzage, correctie verwijdering, beperking en overdraagbaarheid van gegevens en bewaar tegen verwerking

Wil je weten of alle gegevens die De Producer School van je heeft ook juist zijn? Dan kun je daar navraag naar doen. Binnen een maand leveren wij een overzicht van jouw gegevens zoals die bij ons bekend zijn.

Je kunt ons hiertoe een verzoek toesturen via info@deproducerschool.nl. De Producer School kan voor het verzoek tot inzage een vergoeding in rekening brengen volgens de AVG.

Indien je een verzoek hebt voor:

Inzage in je persoonsgegevens

Je mag ons vragen welke persoonsgegevens wij van je verwerken. Wij zullen deze gegevens binnen de wettelijk vastgestelde termijn via e-mail aan je verstrekken.

Rectificatie van je persoonsgegevens

Je kunt ons vragen wijzigingen/verbeteringen aan te brengen aan je persoonsgegevens.

Beperking van de werking van persoonsgegevens

Onder bepaalde voorwaarden heb je het recht op beperking van het gebruik van je persoonsgegevens. Dit kun je aangeven via het contactformulier op onze website of via de e-mail. Wil je geen mailing meer ontvangen? Dan kun je dat ook aangeven op de wijze zoals aangegeven in je laatst ontvangen bericht. Indien De Producer School je persoonsgegevens verwerkt op basis van een wettelijke verplichting of het uitvoeren van de overeenkomst dan kunnen wij het dergelijk verzoek niet honoreren.

Het maken van bezwaar tegen de verwerking van (bepaalde) persoonsgegevens

Je kunt bezwaar maken tegen het verwerken van je persoonsgegevens door De Producer School . Echter, je kunt niet tegen elke verwerking van persoonsgegevens bezwaar maken. Bepaalde persoonsgegevens worden verzameld op basis van een wettelijke grondslag en moeten we dus verwerken.

Niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming / profiling

Zodra De Producer School gebruik zal maken van geautomatiseerde verwerkingen (zonder menselijke tussenkomst bij de besluitvorming) van je persoonsgegevens waarin je persoonlijke aspecten meewegen in het genomen besluit, kun je daartegen bezwaar maken. Indien je daartegen bezwaar maakt, nemen wij je verzoek binnen de wettelijk vastgestelde termijn in behandeling.

Overdracht van persoonsgegevens

Je mag ons vragen de door jou verstrekte persoonsgegevens aan een andere organisatie over te dragen. Wij bieden deze persoonsgegevens dan binnen de wettelijk vastgestelde termijn aan.

Het wissen van persoonsgegevens

Onder bepaalde voorwaarden kun je ons vragen je persoonsgegevens te verwijderen. Indien wij je persoonsgegevens verwerken op basis van een wettelijke verplichting of het uitvoeren van de overeenkomst, dan kunnen we dit verzoek niet honoreren.

9.1 Contactgegevens

Mocht je nog vragen hebben over deze privacyverklaring dan kun je je vraag stellen door een e-mail te sturen naar de De Producer School e-mail via info@deproducerschool.nl.

De Functionaris voor de gegevensbescherming ziet erop toe dat de verwerking binnen De Producer School in overeenstemming is met de wet en de gedragsregels. Klantverzoeken kunnen in eerste instantie worden gericht tot de mail van De Producer School: info@deproducerschool.nl.

Heb je een klacht over het gebruik van je persoonsgegevens? Dan kun je dit aan ons melden via info@deproducerschool.nl.

Indien je er met De Producer School niet uitkomt, dan kun je je klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens:
Autoriteit Persoonsgegevens
T.a.v. de klachtencoördinator
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

Producer cursussen Nederland muziek 1920x500 3
Producer-cursussen-Nederland-muziek-1920x500-3.png
[theme-my-login action="register"]
Nog geen account?