Psalm

Wat is een Psalm?:

Een psalm is: Gewijde zang, meestal op bijbelse teksten. De naam psalm gaat terug op de honderdvijftig liederen van de Israëlieten zoals die zijn opgetekend in het Oude Testament.

Deel deze post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp
Producer cursussen Nederland muziek 1920x500 3
Producer-cursussen-Nederland-muziek-1920x500-3.png
[theme-my-login action="register"]
Nog geen account?