Additieve Sfeer (Additive Ambience)

additieve sfeer (additive ambience): wanneer de sfeer van elke track cumulatief wordt bij het mixen van een multitrack-opname.