Complementaire Egalisatie (Complementary Equalization)

Complementaire egalisatie (Complementary equalization): Geluiden gelijkstellen die soortgelijke frequentie bereiken delen, zodat ze elkaar aanvullen in plaats van interfereren.