Vroege Reflecties (Early Reflections)

vroege reflecties (early reflections): Reflecties van het originele geluid die de luisteraar binnen ongeveer 40 tot 50 ms van het directe geluid bereiken. Wordt ook vroeg geluid genoemd. Zie ook direct sound.