Fade Out / Fade In

Fade out/fade in: Een overgang die gewoonlijk een duidelijke verandering in tijd, locale, continuïteit van actie en andere kenmerken aangeeft.