Frequency (Frequentie)

Wat is een frequency?: Een frequency (frequentie) is het aantal keren per seconde dat een geluidsbron trilt. Nu uitgedrukt in Hertz (Hz); voorheen uitgedrukt in cycli per seconde (cps).