Geluid

Wat is Geluid?: Geluid is:¬†Alle met het oor waarneembare trillingen. Het menselijk oor kan geluidstrillingen waarnemen die liggen tussen 16 en 20.000 Hertz.