Harmonischen (Harmonics)

Wat zijn harmonischen?: Harmonischen (harmonics) zijn: Frequenties die veelvouden zijn van de grondtoon.