Hertz

Wat is hertz?: Hertz is: Meeteenheid van frequentie; numeriek gelijk aan cycli per seconde (cps).