Infrasonic

Wat is infrasonic?: Infrasonic is: Het bereik onder de frequenties hoorbaar voor menselijk gehoor.