Lineariteit (Linearity)

lineariteit (Iinearity): Een uitvoer hebben die varieert in directe verhouding tot de invoer.