Luister Vermoeidheid (Geluidsdoof) (Listening Fatigue)

luister vermoeidheid (geluidsdoof) (listening fatigue): Een uitgesproken mat van de auditieve zintuigen die het perceptuele oordeel belemmert.