Pitch Shifter

pitch shifter: Een signaalprocessor die de toonhoogte van een signaal varieert.