Pitch

Wat is Pitch? Pitch, in muziek, is de positie van een enkel geluid in het complete geluidsspectrum. Geluiden zijn hoger of lager in toonhoogte in overeenstemming met de trillingsfrequentie van de geluidsgolven die ze produceren. Een hoge frequentie (bijv. 880 Hz [Hz; cycli per seconde]) is gehoord als een hoge toonhoogte en een lage frequentie …

Pitch Lees verder »