Aanwezigheid (Presence)

Aanwezigheid (presence): Perceptie van een geluid als zijnde dichtbij en realistisch. Zie ook ambience en room tone.