Rarefaction

Wat is rarefaction?: Rarefaction is het Tijdelijke uit elkaar halen van vibrerende moleculen, waardoor een gedeeltelijk vacuüm ontstaat. Zie ook compression (2).