Sampling Frequeny (Sampling Rate)

Wat is sampling frequeny?: Sampling frequeny is: De afstand (of snelheid) waarop een analoog signaal wordt gesampled. Ook wel genoemd sampling rate.