Sine Wave

Wat is een sine wave?: Een sine wave is: Een pure toon of fundamentele frequentie zonder harmonischen of boventonen.