Geluidsfrequentiespectrum (Sound Frequency Spectrum)

geluidsfrequentiespectrum (sound frequency spectrum): Het bereik van frequenties hoorbaar voor het menselijk gehoor: ongeveer 20 tot 20.000 Hz.