Square Wave

Wat is een square wave?: Een Square wave is een waveform met vierkante amplitudes. Zie ook Sine wave, Triangle wave en Sawtooth wave