Threshold of Hearing

threshold of hearing: Het laagste geluidsdrukniveau (SPL) waarbij het geluid hoorbaar wordt voor het menselijk oor. Het is de nulreferentie van 0 dBSPL.