Timbre

Wat is Timbre?: Timbre is: De eigen klankkleur van een instrument. De term wordt ook gebruikt voor menselijke stemmen.