Vibratie

Wat is Vibratie?: Vibratie is: Het kleuren van de toon door hem te laten trillen.